WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE

Jedną z form pracy grupowej są realizowane w gabinecie warsztaty psychologiczne.

 

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości.
To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

 

Część I: Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:

 

 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć
 • aktywne, wspierające słuchanie
 • motywowanie dziecka do współdziałania
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka
 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

 

Warsztaty – część I, obejmują 10 cotygodniowych spotkań trwających ok. 3 godziny każde.

 

Część II: Wspieranie procesu budowania wzajemnych (opartych na więzi i szacunku) relacji między dziećmi:

 

 • rywalizacja i zazdrość między rodzeństwem
 • kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności
 • problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu
 • wpływ ról a relacje między dziećmi

 

Warsztaty – część II, obejmują 10 cotygodniowych spotkań trwających ok. 3 godziny każde.

Warunkiem uczestniczenia w II cz. jest ukończenie cz.I .

 

Jestem realizatorem programu „Szkoła dla Rodziców” rekomendowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

W zależności od zapotrzebowania istnieje możliwość zorganizowania warsztatów psychologicznych dla dzieci i młodzieży oraz wykładów i szkoleń dla profesjonalistów.

 

Warsztaty psychologiczne to wartościowa forma pracy, pozwalająca poprzez mechanizmy grupowe wskazać uczestnikom i przećwiczyć właściwe wzorce zachowań.