WARSZTATY

Warsztaty jako metoda pracy grupowej sprawdza się w wielu sytuacjach. W zależności od zapotrzebowania istnieje możliwość zorganizowania warsztatów psychologicznych dla dzieci i młodzieży oraz wykładów i szkoleń dla profesjonalistów.

 

Warsztaty

Warsztaty psychologiczne

 

Warsztaty szkoleniowe dla profesjonalistów

 

 

 

 

„Praca z dzieckiem i rodziną, w której wystąpił problem wykorzystania seksualnego (cz.I)”

 

Adresaci oferty:

osoby pracujące w obszarze pomagania innym (psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy, lekarze, pielęgniarki, studenci).

 

„Specjalistyczne techniki terapeutyczne. Praca z dzieckiem wykorzystanym seksualnie (cz.II)”

 

Adresaci oferty:

Psycholodzy, psychoterapeuci, studenci.

Oferta dostępna na stronie Zespołu EGO