PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

 

Psychoterapia indywidualna dzieci, młodzieży i dorosłych jest prowadzona w moim gabinecie już od 10 lat.Psychoterapia indywidualna to osobiste rozmowy z terapeutą, podczas których pacjent uczy się rozpoznawać i nazywać swoje uczucia, analizuje potrzeby oraz szuka nowych sposobów na ich realizacji. Razem z terapeutą odkrywa zasoby, dzięki którym może realizować cele.
Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, jedna sesja trwa 50 minut.

 

Ważne, żeby w proces psychoterapii dzieci i młodzieży zaangażować rodziców i najbliższe otoczenie.

 

Terapia z dziećmi jest nieco inna niż terapia osób dorosłych. Ważnym elementem spotkań jest zabawa, opowiadanie historii, rysowanie i malowanie, teatrzyk itp. Wszystkie te techniki pomagają dotrzeć do uczuć dziecka, rozpoznać je, nazwać, a w efekcie pomóc w przepracowaniu problemu. Same techniki jednak nie wystarczą. Najważniejszym aspektem leczenia jest więź, jaka buduje się między dzieckiem i terapeutą, a także zaufanie i poczucie bezpieczeństwa.

 

Prowadzę psychoterapię dzieci i młodzieży w związku z takimi problemami jak:
 • Zaburzenia
  • emocjonalne (lęki, fobie)
  • zachowania (wagary, ucieczki z domu, kradzieże, zachowania agresywne)
  • psychosomatyczne (bóle głowy, brzucha i inne)
  • jedzenia (proponuję terapię rodzinną)
 • Wykorzystywanie seksualne
 • Zaparcia
 • Trudności w kontaktach z rówieśnikami

 

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych ukierunkowana jest na poszerzenie rozumienia samego siebie, szukanie znaczeń oraz realizowanie celów terapeutycznych. Może się to dziać jedynie w klimacie zaufania i bezpieczeństwa. W psychoterapii osób dorosłych wyznaczone cele osiąga się głównie poprzez rozmowę. Wypowiadane słowa mają moc wprowadzenia zmiany w życiu osoby zainteresowanej.

 

Prowadzę psychoterapię dorosłych w związku z takimi problemami jak:
 • Problemy
  • rodzinne
  • wychowawcze
  • emocjonalne
 • Psychosomatyka
 • Kryzys osobisty
 • Utrata bliskiej osoby
 • Trudności w relacjach z innymi ludźmi
 • Doświadczanie przemocy seksualnej

Psychoterapia indywidualna