PSYCHOLOG DZIECIĘCY

Psycholog dziecięcy zajmuje się diagnozą problemów oraz zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży. Na pierwsze spotkanie zapraszam rodziców. Jego celem jest zebranie informacji na temat występującego problemu, rozwoju dziecka, sytuacji rodzinnej, funkcjonowania w środowisku przedszkolnym/szkolnym.

 

Pod koniec pierwszego spotkania razem z rodzicami ustalamy dalsze kroki postępowania. Mogą to być spotkania diagnostyczne lub terapeutyczne z dzieckiem.

 

Diagnoza psychologiczna zazwyczaj obejmuje około 4 spotkania z dzieckiem. W razie potrzeby kieruję dziecko na konsultację medyczną. Diagnoza stawiana jest w oparciu o informacje z wywiadu  z rodzicami, rozmowy z dzieckiem oraz testy psychologiczne. Po zakończonym procesie diagnostycznym zapraszam rodziców, żeby porozmawiać na temat dziecka oraz  ustalić, czy przechodzimy do dalszego etapu, czyli terapii.