METODY PRACY

Metody pracy mogą przybierać różne formy:

 

Konsultacja

Poprzedza każdy rodzaj pomocy psychologicznej. Jest to spotkanie w celu zidentyfikowania problemu i określenia kierunku dalszej pracy.

 

Psychoterapia

 • Terapia indywidualna
  Psychoterapia krótkoterminowa składa się z kilku do kilkudziesięciu spotkań (na ogół nie więcej niż 20). Nastawiona na rozwiązanie zgłaszanych problemów.
  Psychoterapia długoterminowa jest pracą nastawioną na poznanie siebie i przemianę funkcjonowania w życiu. Nie ma z góry ustalonego terminu zakończenia.
  Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, jedna sesja trwa 50 minut.
 • Terapia rodzin
  Polega na jednoczesnej pracy z całą rodziną. Spotkania mogą również odbywać się w różnych podsystemach rodzinnych (np. podsystem rodziców, podsystem dzieci). Sesje odbywają się najczęściej co 2 tygodnie. Sesja trwa 60 minut.
  Ilość spotkań z rodziną zależy od procesu zmian i waha się od kilku do kilkunastu spotkań.

 

Poradnictwo

Forma pomocy mająca na celu uzyskanie wiedzy przez osobę zgłaszającą problem, która miałaby pomóc w poradzeniu sobie z obecnymi trudnościami.

Odpowiednio dobrane metody pracy są ważne ze względu na oczekiwane rezultaty.